Medicinsk screening af donorer

Hvordan vi screener kandidaterne

På AVA-Peter udfører vi en meget præcis og kritisk screening af potentielle ægdonorer. De donorer, som vi vælger, er sunde, unge, attraktive og veluddannede kvinder, som er under 30 år og selv har sunde børn. De har en ideel medicinsk historie og perfekt ægreserve og  laboratorieresultater. De er også screenet psykologisk og rådgivet for at være sikker på, at de har det godt med det engagement det kræver at være ægdonor.

Da vi kun medtager potentielle donorer under 30 år med god ægreserve og som selv har børn i ægdonationsprogrammet, er det altid muligt at udtage et fint antal æg selv efter meget moderat stimulationsdosis og denne lave stimulationsdosis giver os mulighed for at bevare den naturlige kvalitet af æggene og dyrke embryoner af høj kvalitet.

Vores grundige medicinske donor-screening-proces gør os i stand til at tilbyde dig donoræg af bedste kvalitet og dermed den største chance for success.   

Hvis du foretrækker at medbringe din egen donor til AVA-Peter, kan hun være over 35 år. Dog vil succesraten være lavere, når man bruger ældre ægdonorer og der vil også være en højere risiko for kromosomfejl, feks Downs Syndrom og her vil prænatal diagnostik klart anbefales.

Sådan screener vi kandidaterne

På AVA-Peter gennemgår ægdonorerne en omfattende medicinsk og psykologisk vurdering for at sikre, at de er klar til at donere. Screeningen starter med en indledende samtale for at vurdere de generelle evner og intellektuel kapacitet hos en potentiel donor. 

I henhold til russisk lov og kravene fra ESHREog ASRM (the American Society for Reproductive Medicine), gennemgår vores ægdonorer følgende tests:

 • Indledende samtale ved en af vores læger
 • Vurdering af generelle evner og intellektuel kapacitet
 • Almen sundhedsmæssig baggrund
 • Fertilitetsmæssig baggrund/gynækologi
 • Genetisk baggrund
 • Ultralydsundersøgelse af æggestokke og livmoder
 • HIV, Hepatitis B og Hepatitis C (hver 3. måned)
 • Kromosomanalyse
 • Generelle blodprøver: Hæmoglobin, RBC (røde blodlegemer), og WBC (hvide blodlegemer inklusiv fraktionstælling (lymfocytter, neutrofile, basofile, eosynofile) (hver måned)
 • Klinisk urintest
 • Biokemiske blodtal (lever- og nyrerværdi, sukker og protein) (hver måned)
 •  Blodkoagulation (hver måned)
 • Elektrokardiografi (hvert år)
 • Røntgen af lunger (hvert år)
 • Celleskrab (smear) (hvert år)
 • Podning for bakterier (hver måned)
 • Podning for underlivsinfektioner (clamydia og andre)(hver 6. måned)
 • Årlig konsultation hos praktiserende læge.
 • Årlig konsultation hos psykiater

After 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

“…Well the Millennium shift came, the year 2000, we all remember what we did then, right? I got cancer, Hodgkin's lymphoma... And when I stand here now 17 years later, you understand that it went well! Except for one important thing…"

Hillevi


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes