Lovgivning omkring ægdonation


After 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg


Ikke alle lande tillader kvinder at donere æg. Rusland er et af de mest liberale lande i Europa, når det gælder lovgivning mht. ægdonation. Donoranonymiteten er garanteret og donorerne får kompensation fra klinikkerne. Dette betyder, at det er muligt for os på AVA-Peter at opetholde en database af ægdonorer, som har mulighed for at tilbyde deres service til barnløse par og singlekvinder.

Reglerne omkring donation af æg

Rusland er et af de få europæiske lande uden nogen betydelig lovmæssig restriktion mht. at donere æg. Anonym ægdonation er tilladt så længe donoren er mellem 20 og 35 år gammel og selv har mindst et sundt barn. Donation med en kendt donor er også tilladt – for eksempel, når donor er en kvindelig bekendt.

Der er selvfølgelig regler, som alle russiske fertilitetsklinikker inkl. AVA-Peter skal følge. For eksempel skal de personlige oplysninger om donor og recipient arkiveres sikkert og er omfattet af lægers tavshedspligt. Reglerne for lægernes tavshedspligt betyder også, at personlige informationer om en patient ikke må videregives til en anonym donor eller omvendt. Vi håndterer reglerne om tavshedspligt respektfuldt. Ydermere vil informationer om at et barn er undfanget via ædonation på AVA-Peter ikke blive afsløret til barnet. Vi mener, at dette er den bedste måde at beskytte forældrene, donoren og barnet. Det er helt op til dig, hvad du beslutter at fortæller barnet.

Dog har modtageren af æggene ret til at vide noget om den person, som donerer æg. Dette inkluderer nogle af donorens relevante medicinske forhold, en beskrivelse af hendes udseende og hendes nationalitet. For at opretholde donorens anonymitet, får patienterne ikke noget billede af donoren. Det er tilladt for lægerne på AVA-Peter at have billeder af donoren og de kan sammeligne disse billeder med billeder af ægrecipienten for at kunne lave et godt match. Vi møder også alle vores donorer personligt og tilbyder modtageren af æggene et personligt møde inden vi laver et match.

Den russiske lov foreskriver, at gifte russiske par, som har underskrevet samtykke omkring fertilitetsbehandling, registreres som værende forældre til et barn, der er født efter behandling. Dette inkluderer børn, der er født efter behandling med ægdonation. I de fleste europæiske lande er kvinden, som føder barnet, ifølge loven moderen.

Mange klinikker rundt om i Europa har restriktive aldersgrænser for ægrecipienterne. Nogle klinikker nægter at behandle kvinder over 40 år. På AVA-Peter accepterer vi ægrecipienter på op til 51 år.

Afhjælpning af manglen på donoræg

Nogle lande har forsøgt at afhjælpe manglen på donoræg ved at starte en ”dele-æg-ordning” Dette betyder, at de æg, som er taget ud fra éen kvinde, gives til mere end en modtager. Denne kvinde kan være ægdonor eller hun kan selv være patient. Sidstnævnte må give tilsagn om at give nogle af hendes egne æg væk.. Hendes egne chancer for en succesfuld behandling kan være reduceret, idet hun har givet nogle æg væk. Dette er ikke tilladt i Rusland, idet IVF patienter ikke må være ægdonorer.

På AVA-Peter praktiserer vi heller ikke “dele-æg-ordningen”. Hver ægdonor er personligt tilknyttet til en ægrecipient, som vil modtage alle æg fra donoren. Dette forøger chancen for succes.

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...

“…Well the Millennium shift came, the year 2000, we all remember what we did then, right? I got cancer, Hodgkin's lymphoma... And when I stand here now 17 years later, you understand that it went well! Except for one important thing…"

Hillevi


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes