Embryodonorer


Story from Sweden


Alle vores æg- og sæddonorer, som deltager i embryodonationsprogrammer er grundigt testet mhp fysisk og psykisk helbred via vores rekruttering- og screening sproces.Ligegyldig hvilken donor vi anbefaler, kan du være helt sikker på, at de opfylder disse krav.

Ægdonorer

Ægdonorer på AVA-Peter er sunde, unge, attraktive og veluddannede kvinder under 30 år, som selv har sunde børn/barn,  en ideel medicinsk historie og perfekt ægreserve og  laboratorieresultater.          

På AVA-Peter udfører vi en meget præcis og kritisk screening af potentielle ægdonorer , som må bestå forskellige medicinske tests før de kan blive en del af vores donorbank. De er også screenet psykologisk og rådgivet for at være sikker på, at de har det godt med det engagement det kræver at være ægdonor. Vores udvælgelsesproces for ægdonorer giver os mulighed for at tilbyde dig den sikkerhed du har brug for, når du skal vælge.

Da vi kun godtager potentielle donorer under 30 år med god ægreserve og med egne børn i ægdonationsprogrammet, er det altid muligt at udtage et pænt antal æg selv efter en ganske lav stimulationsdosis og denne lave dosis gør det muligt for at bibeholde den naturlige ægkvalitet og skabe højeffektive donoræg.  

Vores grundige medicinske screeningsproces af ægdonorerne gør os i stand til at tilbyde dig donoræg af højeste kvalitet og dermed give dig den bedst mulige chance for succes med højeffektive donoræg.

Sæddonorerne

Sæddonorernehos AVA-Peter er sportige, sunde, veluddannede mænd mellem 25 og 40 år med egne sunde børn. De harenbehageligfremtoning, men ingendominerendetræk.

Voresgrundige medicinskelscreeningsproces for sæddonorer gørosi stand til at tilbyde dig sædafhøjestekvalitetogdermed den bedstmulige chance for success.

Vores screenede donorer harmeget god sædkvalitet:

  • Koncentration højere end 80 mil/ml,
  • Progressiv motilitet (A+B mere end 60%),
  • Normal morfologi
  • Cryo-tolerance (kvaliteten forringes ikke efter frysning – optøningsprocedure)

Vores donorsæd kræver ikke brug af mikroinsemination af sædcellen i ægget (kaldet ICSI). Selv efter at have været nedfrosset og optøet kan vores donorsæd befrugte æg på den mest naturlige made: enten via insemination eller simpel IVF i et reagensglas.

Kun frossen-optøet sæd er tilladt til brug på AVA-Peter.Ved at bruge frossen sæd undgår man at videregive alvorlige infektioner som HIV, Hepatitis B og C.En sædprøve bliver nedfrosset og opbevaret I 6 måneder, hvorefter donoren igen får taget blodprøver for HIV, Hepatitis B og C. Hvis resultaterne er negative og altså i orden, kan sæden bruges til en patient.

Ved at skabe donorembryoner ved brug af friske donoræg og frossen optøet sæd fra vores sæddonorer sker befrugtningen altid ved den naturlige metode (ved blot at blande æg og sæd) og det giver en naturlig udvælgelse af den sædcelle, som vil befrugte ægget og dermed sikre den bedste kvalitet og succesrate.

Er du interesseret i at finde ud af mere om vores æg- og sæddonorer?

Anmod om opringning

Læs mere om embryoadoption:

Story of Ewa and Sten

Story of Karin and Pedro

Story of Elisabet and Pär


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes