Dr. Olga Zaytseff

Fertilitetsspecialist og leder af det internationale ægdonationsprogram

Having questions? Ask now!


Fertilitetsspecialist og leder af det internationale ægdonationsprogram

Dr. Olga Zaytseff startede det internationale ægdonationsprogram på AVA Peter i 2006. Siden da har mere end 500 kvinder fra hele Europa født børn efter at have været i behandling hos hende. Mange mødre har også efterfølgende fået barn nummer to, endda nummer tre med samme donor. Dr. Zaytseff fokuserer på meget individuel donor - recipient matching i forhold til den fysiske fremtoning, prioriteter og værdier hos den enkelte og udarbejder en individuel behandlingsplan som passer til hver recipients medicinske forhold for at skabe den bedst mulige chance for graviditet.

“At blive mor er det bedste der nogensinde er sket for mig. Jeg er taknemmelig og glad for at have denne chance for at kunne hjælpe barnløse kvinder til også at opleve dette mirakel. Ægdonation er en meget speciel måde at blive mor på, idet det kræver et åbent sind og en stærk vilje fra den kommende mor og hendes partner. Processen inkluderer en, som modtager meget og en, som donorer så meget. Efter opfølgning gennem årerne på vores donorer og recipienter kan jeg se, at begge parter har vundet. Det gode du gør kommer tilbage, specielt til vores inspirerede donorer, som vi altid vil være dybt taknemmelige. Jeg er ekstrem taknemmelig og stolt af hver enkelt i det dedikerede AVA-Peter team, som deler mine meninger og virkelig har hjertet med i deres arbejde.”

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes