Medisinske undersøkelser av potensielle eggdonorer

Ved AVA-Peter utfører vi omfattende medisinske undersøkelser og screening av potensielle eggdonorer. Våre donorer er friske, attraktive kvinner under 30 år med god utdannelse. De skal ha født minst ett barn selv, ha godt fungerende eggstokker (ovarial reserve) og samtlige blodprøver skal være normale. For å vurdere at de er tilstrekkelig motivert og psykisk egnet til å være eggdonor, gjennomgår alle potensielle eggdonorer også dybdesamtaler med lege og psykolog før de blir godkjent.

Det at våre eggdonorer alle er under 30 år, har god ovarial reserve og har født egne barn innebærer at forutsetningene for å kunne høste mange egg av god kvalitet selv ved moderat stimulering av eggstokkene er gode. Den moderate stimuleringen medfører at vi bevarer den naturlige gode eggkvaliteten og at vi får embryo av optimal kvalitet.

Våre omfattende medisinske undersøkelser legger grunnlaget for at vi skal få egg av høyeste kvalitet og derved høyest mulig graviditetsrate.

Utredningen for å finne ut om en kvinne kan bli eggdonor starter med et omfattende intervju for å finne ut om hun egner seg til å bli potensiell eggdonor.  Alle kvinnene blir vurdert av fertilitetslege og psykolog/psykiatriker.

Basert på russisk lov og retningslinjene til European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og American Society for Reproductive Medicine (ASRM) gjennomgår samtlige potensielle eggdonorer følgende tester:

 • Omfattende initial samtale med en av våre leger for å vurdere hennes generelle helsestatus, intellektuelle kapasitet, medisinske og reproduktive historie og genetiske forhold.
 • Man utfører også en gynekologisk undersøkelse med ultralyd av livmor og eggstokkene.
 • Screeningprøver og undersøkelser:
 • HIV, hepatitt B og hepatitt C tas hver tredje måned.
 • Kromosomprøver.
 • Hemoglobin, røde blodceller, hvite blodceller (lymfocytter, nøytrofile, basofile, eosinofile) tas hver måned.
 • Biokjemiske blodprøver for å vurdere leverfunksjon, nyrefunksjon, blodsukker og proteinnivå tas hver måned.
 • Blodprøver på koagulasjon tas hver måned.
 • Klinisk urinprøve tas regelmessig.
 • Elektrokardiografi (EKG) for å vurdere hjertefunksjonen gjøres hvert år.
 • Røntgen av lungene utføres hvert år.
 • Celleprøve fra livmorhalsen til cytologisk undersøkelse tas hvert år.
 • Bakterieprøve fra underlivet på blant annet klamydia tas to ganger per år.
 • Årlig helsekontroll utført av allmennpraktiserende lege/fastlege.
 • Årlig kontroll av psykisk helse utført av psykolog/psykiatriker.

Den omfattende utredningen og oppfølgingen av våre eggdonorer legger grunnlaget for trygg medisinsk behandling og et best mulig resultat av fertilitetsbehandlingen.

Om dere har spørsmål eller ønsker veiledning, ta gjerne kontakt med oss via epost info.@clinic.avapeter.com eller via telefon + 7 812 600 7 812. Om dere ønsker det, tilbyr vi med glede en kostnadsfri telefonkonsultasjon for å kunne hjelpe dere.

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...

“…When I left the clinic and walked down the Nevsky Prospect I knew I was pregnant — and the feeling was right! 9 month after her visit at the AVA Clinic Alexander was born!”

Ewa and Sten

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes