Prisalternativer (behandlingstilbud) ved eggdonasjon


"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Det samme ligger til grunn ved alle våre tilbudom eggdonasjon i en enkeltstående syklus med IVF/ICSI:

  • Du får en unik mulighet til å velge din egen eggdonor ut ifra utseendet ditt, interessene dine og de etiske verdiene dine. Vi har laget en fantastisk database over eggdonorene, slik at at du og alle andre kvinner som ønsker det, kan få se bilder av eggdonorene og få mest mulig informasjon om potensielle eggdonorer. Da kan du ta det beste valget. Vi kan også gjerne hjelpe deg med valg av donor
  • Alle eggdonorer er friske, under 32 år gamle, har egne friske barn, ideell sykehistorie, utmerket eggreserve og perfekte prøveresultater. De har også vært gjennom psykologisk vurdering og veiledning, for å sikre at de er innforstått med forpliktelsene eggdonasjon medfører
  • Sæd kan fryses ned på forhånd. IVF/ICSI, dyrking av blastocyster, embryooverføring, nedfrysing av gjenstående embryoer, medisinsk koordinering og behandling er inkludert


Det erenkelte forskjeller mellom de tre tilbudene om eggdonasjon:

  • Antall donoregg som garantert vil være tilgjengelig for deg
  • Garantert antall embryoer som egner seg for embryooverføring

Tabellen nedenfor viser en sammenligning:

Behandlingstilbudets Navn

Eggdonasjon med utdypende donorprofil og åtte ferske egg

Én-til-én eggdonasjon med utdypende donorprofil

Pris

€6990

€11500

Garantert antall ferske donoregg som vil være tilgjengelige for mottageren

8

12 eller flere

Én-til-én donasjon (alle egg fra donasjonssyklusen tilhører mottageren)

Nei

Ja

Beskrivelse av behandlingstilbudet

Enkeltstående syklus med IVF/ICSI med åtte modne egg fra eggdonor med utdypende donorprofil

Enkeltstående syklus med IVF/ICSI med minst 12  ferske egg fra eggdonor med Utdypende donorprofil

Garantert antall embryoer som vil være tilgjengelige for embryooverføring og/eller nedfrysing på dag 5

2 eller flere 4 eller flere

Er du forvirret?
Du kan få gratis veiledning om prisalternativene!

Få gratisveiledning

Fordeler ved vårt tilbud om eggdonasjon med babygaranti

Suksessprosenten for tilbudene våre om eggdonasjon er veldig høy. Likevel vet vi at antall forsøk med eggdonasjon og IVF eller ICSI vil variere fra pasient til pasient, før vi får en levende fødsel. Noen pasienter trenger bare en til to embryooverføringer for å oppnå en levende fødsel. Enkelte pasienter trenger mer enn det på grunn av problemer med å få fosteret til å feste seg eller spontanabort.Vi har regnet ut at 88 % av pasientene våre oppnår en levende fødsel i løpet av én overføring med ferskt og to overføringer med nedfryst embryo. Det er mulig å få mange nok blastocyster til dette fra én syklus med eggdonasjon og IVF eller ICSI.Men hva om du havner blant de resterende 12 prosentene av pasienter, og trenger et nytt IVF/ICSI-forsøk med ny donor?

Tilbudet vårt om embryoadopsjon med babygaranti er laget for å gjøre de økonomiske bekymringene som mange fertilitetspasienter opplever, mindre. De har ofte brukt mye penger på tidligere fertilitetsbehandling. Målet for tilbudet vårt om embryoadopsjon med babygaranti er å berolige pasientene våre. De vil ha midler til andre måter å stifte familie på, slik som adopsjon, dersom behandlingen ved klinikken vår, tross alle forventninger, ikke lykkes.

Ved tilbudet vårt om eggdonasjon med babygaranti blir 80 % av kostnaden for behandlingstilbudet refundert dersom det ikke blir født et barn i løpet av tre forsøk med donoregg og IVF/ICSI.

Vi ønsker å dele risikoen med deg, så vel som gleden over å lykkes med å få en frisk baby på armen din!
 

Pakketilbud med tre forsøk med eggdonasjon og babygaranti

80% refusjon om det ikke blir født et barn i løpet av tre IVF/ICSI-forsøk med donoregg

€21900

Conditions

  • 80% av kostnadene blir refundert dersom det ikke er født et barn etter tre IVF/ICSI-forsøk med ferske donoregg, inkludert overføring av ferske og nedfryste embryoer.
  • Fast prisavslag sammenlignet med å gjennomføre tre IVF/ICSI-sykluser med Premium-eggdonor med utdypende profil (€12900 per syklus) og alle etterfølgende overføringer av gjenstående, nedfryste embryoer (€1850 per overføring)
  • Du velger Premium-eggdonorer med utdypende profil fra Eggdonor-databasen vår. Utdypende profil inkluderer: bilder av eggdonoren, personlige brev, beskrivelse av utseendet, familiebakgrunn, sykehistorie, utdannelse, yrke, stillingstittel og interesser. Vi kan gi deg personlig veiledning ved valg av donor, om du trenger det.
  • Pasienter er ikke forpliktet til å fullføre alle syklusene som inngår i tilbudet. De kan trekke seg fra behandlingstilbudet mellom sykluser og motta 80 % refusjon.

Baby eller pengene tilbake!
Interessert? Du kan få vite mer!

Få gratis veiledning


Hva koster hvert IVF-forsøk med donoregg innenfor hvert enkelt av de fire prisalternativene?

Dette inkluderer ikke eventuelle overføringer av nedfryste embryoer, som koster €1850 per gang. De er ikke inkludert i våre tilbud om én syklus med eggdonasjon og IVF/ICSI, men er inkludert i vårt pakketilbud med tre eggdonasjoner og babygaranti.

Behandlingstilbud med eggdonasjon

Eggdonasjon med utdypende donorprofil 
og åtte ferske egg

Én-til-én eggdonasjon medutdypende donorprofil

Pakketilbud med tre eggdonasjoner og babygaranti

Behandlingstilbudets pris

€6990 €11500 €21900

Pris for enkeltstående syklus med donoregg og IVF/ICSI

€6990

€11500

€7300

Pris per eventuelle FET (overføring av nedfryst embryo)

€1850

€1850

0

Fortsatt usikker på hvilket tilbud som passer best for deg?

Få gratis veiledning

After 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg

“…I am a single woman and when one is lonely, one is very sensitive…You saw me as a person and I felt that you can help me…”

Birgita

 

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes