Den russiske lovgivning mht. eggdonasjon


"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Det er ikke alle land som tilbyr behandling med eggdonasjon til barnløse. Russland har en liberal holding til denne form for behandling. Donorer er garantert anonymitet, og de kan også få betalt for å donere egg. Dette gjør det mulig for Ava-Peter å opprettholde en stor database av eggdonorer, som til en hver tid er tilgjengelige for å hjelpe barnløse par og kvinner. 

Reglene for eggdonasjonegg donation success result

Russland er et av de få europeiske land som ikke har strenge juridiske restriksjoner mht. eggdonasjon. Lovverket tillater at eggdonasjon foregår helt anonymt, såfremt donor er i aldersgruppen 20-35, og med et minst ett eget barn. Lovverket tillater også at donor er kjent, dersom donor er en kvinnelig bekjent eller slektning.
Det finnes selvsagt regler som alle russiske IVF klinikker må følge. F.eks. så må all personlige informasjon om donor og motaker lagres på en forsvarlig måte. All personlig informasjon er underlagt den medisinske taushetsplikt. Denne taushetsplikten gjelder for både donor og mottaker. Vi behandler forskriftene om medisinsk taushetsplikt, med den største respekt. Ava-Peter vil heller ikke gi ut informasjon til barn som er unnfanget via eggdonasjon. Vi mener at vi på denne måten, beskytter alle involverte i prosessen. Det er derfor helt opp til deg/dere som foreldre å avgjøre hva dere velger å fortelle barnet.
På tross av dette, så har eggmottakere krav på noe informasjon om personen som donerer egg. Dette gjelder informasjon om donors medisinske helse, en beskrivelse av hennes utseende, evt. utdannelse, og nasjonalitet. For å beskytte donors personvern, vil mottaker ikke få se bilde av donor. For å kunne matche donorer og mottakere på best mulig grunnlag, tillates det at våre leger har bilder av både donorer og mottakere. Vi møter alle våre donorer personlig, og tilbyr og anbefaler det samme til våre mottakere innen vi foretar en match.
Etter russisk lov blir gifte russiske par som har gitt samtykke til behandling for nedsatt fruktbarhet, juridisk registrert som foreldre til barn som er født som et resultat av denne behandlingen. Dette inkluderer barn, som er født som et resultat av eggdonasjon. I de fleste europeisk land vil kvinnen som fysisk føder et barn, bli regnet som barnets juridiske mor.Mange IVF klinikker i Europa har svært restriktive aldersgrenser for mottakere for eggdonasjon. Enkelte klinikker nekter til og med å behandle kvinner som er eldre enn 40 år. Her ved Ava-Peter aksepterer vi kvinner inntil de fyller 50 år.

egg donation result

Å overkomme mangelen på donor egg.

Noen land forsøker å overkomme mangelen på donoregg, ved å igangsette ordninger for ”eggdeling”. Dette betyr i praksis at eggene som blir høstet fra en kvinne gjennom IVF behandling, blir gitt til flere enn en mottaker. Denne kvinnen kan være en eggdonor, eller hun kan være en pasient som selv mottar behandling for barnløshet. Dersom det siste er tilfelle, må kvinnen godkjenne at noen av eggene blir donert bort, ofte i gjengjeld for en rabatt eller gratis behandling. Foruten at dette ikke er tillatt under russisk lov (pasienter kan ikke samtidig være eggdonorer), så kan pasientens sjanser for suksess bli redusert.
Ved AVA-Peter praktiserer vi heller ikke egg-deling med eggdonorers egg. Hver eggdonor er personlig tilknyttet en mottaker, som mottar/eier alle eggene fra eggdonoren. Dette øker pasientenes sjanse for suksess.

Er du interessert i eggdonasjon ved AVA-Peter?

Vennligst fyll ut vårt spørreskjema Spørreskjemaet vil raskt bli behandlet av en av våre erfarne leger, som vil kontakte deg/dere i henhold til ønsket metode for kontakt.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ringe vår engelsktalende sentralborddame på telefonnummer: 007 812 600 7812, mellom kl. 07:00-14:00 Central European time. Vi kan også nås på e-mail adresse: info@clinic.avapeter.com

Vi ser fram til å høre fra deg/dere!!

Med vennlig hilsen,
Ditt personlige AVA-Peter team

After 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg

“…I am a single woman and when one is lonely, one is very sensitive…You saw me as a person and I felt that you can help me…”

Birgita

 

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes