Fertilitetsbehandling med baby-garanti —
Er dette løsningen for meg?

Finn ut mer på vårt seminar

Åpent seminar — gratis!

AVA-Peter Clinic Scanfert: Eksperter på eggdonasjon, embryoadopsjon og PGS

AVA-Peter Clinic ble opprettet i 1996, og i starten var det en liten privat fertilitetsklinikk med bare én lege, én embryolog og én sykepleier…

I dag består AVA-Peter Clinic av fem private IVF-sentre, tre privatsykehus, to private fødselsklinikker og 12 private poliklinikker som tilbyr allmennhelsetjenester. Alle enheter inngår i det internasjonale nettverket av AVA-klinikker, som holder høyeste medisinske standard. Ved AVA-klinikkene har vi fremragende systemer for kvalitetssikring, og vi er sertifisert for fertilitetsbehandling og allmennhelsetjenester (ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 siden 2008). I dag er det over 2200 ansatte ved AVA-Peter-klinikkene.

I 2016 gjennomførte AVA-Peter 5936 IVF/ICSI-sykluser ved fem IVF-sentre, 1031 fødsler ved to fødselsklinikker og 7347 kirurgiske inngrep innen forskjellige behandlingsområder ved de tre privatsykehusene våre.

AVA-Peters to fertilitetsklinikker ligger i St. Petersburg og er kjent for å ha høyteknologisk laboratorium, erfarne embryologer og dyktige leger. Dette gjør at par fra hele Russland søker hjelp ved AVA-Peter etter mislykkede IVF-forsøk ved de lokale klinikkene sine.

I utlandet er AVA-Peters fertilitetsklinikker kjent for avansert preimplantasjonsgenetisk screening av embryoer, svært kostnadseffektive og rimelige tilbud om embryoadopsjon (embryodonasjon) og unike behandlingsopplegg for eggdonasjon, som er tilpasset den enkelte. 

AVA-Peter Clinic ligger i hjertet av vakre St. Petersburg. Vi tar imot friske kvinner som er under 51 år gamle, uansett om de er gift, i et forhold med en person av samme kjønn eller enslige. Etter grundig medisinsk evaluering kan de tilbys behandling med eggdonasjon og embryodonasjon (dobbeltdonasjon), og det er ingen venteliste for å få behandling.

AVA-Peters fertilitetsklinikk i sentrum av St. PetersburgAVA-Peters fertilitetsklinikk i sentrum av St. Petersburg

AVA-Peters privatsykehus Scandinavia i St.  PetersburgAVA-Peters privatsykehus Scandinavia i St. Petersburg

AVA-Peters Northern Clinic i St. PetersburgAVA-Peters Northern Clinici St.  Petersburg

Vi har fremragende suksessrate både ved IVF- og ICSI-behandling med egne egg, så vel som ved eggdonasjon og embryoadopsjon!
Vi har fremragende suksessrate både ved IVF- og ICSI-behandling med egne egg, så vel som ved eggdonasjon og embryoadopsjon!

Ved behandlingstilbudene våre med eggdonasjon og embryoadopsjon er det over 60 % sjanse for en klinisk graviditet, og sjansen for en levende fødsel er over 49 % for hver enkeltstående embryooverføring med et ferskt embryo. Overføring av ett utvalgt embryo er vanlig praksis.

Vi fryser ned og lagrer alle gjenstående, egnede embryoer til fremtidig bruk, i tilfelle første overføring ikke lykkes, eller du ønsker søsken med genetisk slektskap. Vi har utmerkede resultater med nedfryste embryoer også! 98 % overlevelse etter tining og over 50 % sjanse for en klinisk graviditet per overføring!

Ettersom vi har fremragende resultater med eggdonasjon, kan vi tilby babygaranti til alle kvinner som er 49 år eller yngre. De kan sikre seg mot uflaks! Vi har så stor tro på resultatene våre ved eggdonasjon at dersom pasientene våre ikke føder et barn i løpet av tre IVF-forsøk med eggdonasjon eller fire forsøk med embryooverføring, så refunderer vi 80 % av pengene deres.

Usikker på hvor gode sjanser du har?

Interessert i babygaranti?

Få en gratis konsultasjon!

Riktig valg av eggdonor?

Riktig valg av eggdonor?

Ved klinikken vår kan du velge ut din egen eggdonor fra vår høyst detaljerte database over eggdonorer! 

Ved europeiske klinikker er det en lege eller et behandlingsteam som velger ut eggdonoren for pasienten. AVA-Peter er eneste klinikk i Europa som gir deg muligheten til å velge eggdonor selv!

Vi vet at omfanget av informasjon om donoren er veldig viktig for mange kvinner og partneren deres. Noen kvinner ønsker å finne en eggdonor med utseende som er mest mulig likt sitt eget, andre kvinner lar magefølelsen styre valget. Derfor gir vi omfattende informasjon om eggdonorene, inkludert beskrivelser av deres og slektningers utseende, familiebakgrunn og bilder av donoren opp til tolvårsalderen.

For mange kvinner er fysiske trekk mindre viktig enn eggdonorens mentale og sosiale bakgrunn, utdannelse og familiehistorie. Mange pasienter er interessert i å få vite mer om eggdonorens personlige verdier! Derfor ber vi alle eggdonorer om å skrive et personlig motivasjonsbrev til Eggdonor-databasen vår.

Ved hjelp av Eggdonor-databasen vår kan du selv ta styringen når ditt fremtidige barn skapes. Å velge ut den beste eggdonoren fra Eggdonor-databasen vår er en høyst personlig prosess. Vi går ikke videre med mindre du er helt tilfreds med donorvalget ditt. Du kan altså velge eggdonor ut ifra egenskapene som er viktigst for deg. Vi mener at dine og din partners prioriteringer og personlige verdier er de viktigste kriteriene du bør støtte deg på når du skal velge ut riktig eggdonor.

Vi respekterer valget ditt!

Ønsker du tilgang til Eggdonor-databasen?

Trenger du hjelp med valg av donor?

Kontakt oss!

 

You can get FREE access to the only Comprehensive Egg Donation Database in Europe!
Hva er Eggdonor-databasen?

Hva er Eggdonor-databasen?

 • Vi har over 600 lojale, friske, attraktive og velutdannede unge eggdonorer. 
 • Alle eggdonorene våre er under 32 år og har egne, friske barn!
 • Alle potensielle eggdonorer må gjennom omfattende medisinske prøver, inkludert konsultasjoner med tre leger – en allmennlege, en gynekolog og en psykiater. Vi godkjenner under ti prosent av kandidatene som ønsker å bli eggdonor! Uansett hvilken eggdonor du velger, kan du stole på at hun har gjennomgått alle nødvendige medisinske undersøkelser.
 • Du kan til enhver tid velge mellom over 150 eggdonorer, og du vil alltid finne flere eggdonorer som har samme øyen- og hårfarge, høyde, hudfarge, ferdigheter og så videre som du har.
 • Det er ikke venteliste for å få behandling. Alle eggdonorer i databasen kan donere i nær fremtid og i henhold til et tidsskjema som passer for deg.
 • I databasen finner du 150 personopplysninger om hver enkelt eggdonor, bilder opp til tolvårsalderen og personlige brev om hvorfor den enkelte valgte å bli eggdonor.

Vi vet at detaljerte opplysninger om donoren er veldig viktig, men vi vet også at eggdonoren ikke er den viktigste personen i dette prosjektet. Du er den viktigste personen – et donoregg alene kan ikke utvikle seg til et barn. Et egg trenger en livmor og sæd, og det er du som forener disse elementene, slik at du kan skape barnet ditt. Du er forelderen som fører dette barnet inn i verden!

Ønsker du tilgang til Eggdonor-databasen?

Trenger du hjelp med valg av donor?

Kontakt oss!

Hvordan kan AVA-Peters tilbud om embryoadopsjon ha så gode resultater og være så trygt og rimelig?

Hvordan kan AVA-Peters tilbud om embryoadopsjon ha så gode resultater og være så trygt og rimelig?

AVA-Peter Clinic har 20 års erfaring, og tilbudet vårt om embryoadopsjon har oppnådd en utmerket suksessrate, godt over snittet i Europa. En av flere grunner til at dette har vært mulig, er at bare topp ti prosent av de profesjonelle egg- og sæddonorene benyttes. Det blir ikke brukt embryoer som er donert av fertilitetspasienter, slik som ved andre europeiske klinikker.

Tilbudet er svært rimelig, for i stedet for å dekke alle kostnader knyttet til en eggdonor kan pasienten få én eller to blastocyster med utmerket morfologi fra det omfattende lageret vårt av donerte embryoer.

Vi garanterer at ved alle behandlingspakker med embryoadopsjon vil det til enhver tid finnes blastocyster med best mulig morfologi, som kan overføres. Lageret vårt av embryoer inneholder over 500 utmerkede donerte embryoer fra unge, friske donorer. Vi tilbyr også babygaranti, som innebærer at du får tilbake 80 % av pengene dine om det ikke blir født et barn i løpet av fire forsøk med embryoadopsjon.

Ved klinikken vår kan du få behandling med embryoadopsjon i form av et enkeltstående forsøk, en pakke med tre forsøk eller tilbudet vårt med babygaranti.

Følgende gjelder for alle tre behandlingstilbud med embryoadopsjon:

 • AVA-Peters team sørger for at embryoene matcher utseendet ditt, basert på følgende særtrekk: øyen- og hårfarge, høyde, vekt og hudfarge.
 • Du får gratis tilgang til eggdonorens utvidede profil med bilder og info om familiebakgrunn.
 • Ingen venteliste
   
 • Utvidet profil inneholder bilder av eggdonoren, personlige brev, beskrivelse av utseendet, info om familiebakgrunn og sykehistorie.
 • Egg- og sæddonorene er blant de aller beste. De har egne, friske barn og har vellykkede donasjoner bak seg.
 • Blastocyster med best mulig morfologi.

Ved klinikken vår øker vi ikke sjansen for å lykkes ved å overføre flere embryoer, men ved nøye utvelgelse av potensielle egg- og sæddonorer og høy standard i laboratoriet. Dermed sikrer vi at bare blastocyster med utmerket kvalitet blir valgt ut og tatt i bruk. Overføring av ett utvalgt embryo er vanlig praksis.

Har du spørsmål om embryoadopsjon?

Få en gratis konsultasjon!

Få de beste garantiene med tilbudene våre om eggdonasjon og embryoadopsjon!

Garantert antall egg ved tilbudene våre om eggdonasjon
Garantert antall egg ved tilbudene våre om eggdonasjon

Mange av pasientene våre som får behandling med eggdonasjon, har prøvd IVF med sine egne egg tidligere. Dessverre var det ingen, eller veldig få, egg som kunne hentes ut. Disse pasientene er bekymret for at en eggdonor også kan produsere et lavt antall egg, eller kanskje ingen egg i det hele tatt. Vi sørger for at det er et høyt antall egg tilgjengelige for hver mottaker, det er et av våre viktigste ansvarsområder.

Ved AVA-Peter er vi veldig rigide og kritiske når vi skal rekruttere eggdonorer. Eggreserve og utmerket fertilitetshistorie har topp prioritet, og det er også en rekke andre kriterier, og derfor godkjenner vi under ti prosent av kandidatene som ønsker å bli eggdonor. Ved 19 av 20 egguttak fra eggdonor blir det hentet ut et høyt antall egg. I ett av 20 egguttak kan det være utilstrekkelig antall egg til mottakeren. Vi tilbyr disse pasientene antallet egg som mangler, fra en annen passende eggdonor, og det koster ikke noe ekstra!

Vi mener at det er vårt ansvar å sørge for at pasientene våre får tilstrekkelig antall egg til befruktning. Vi mener bestemt at dersom det er få eller ingen egg tilgjengelige for befruktning, så er det vi som må rette opp i dette. Det er ikke en risiko som pasientene våre må ta. 

Vi garanterer at pasientene våre får åtte egg, og ved pakketilbud med eggdonasjon garanterer vi minst 12 egg.

Embryogaranti ved behandlingstilbud med eggdonasjon og embryoadopsjon
Embryogaranti ved behandlingstilbud med eggdonasjon og embryoadopsjon

Mange av pasientene våre har prøvd IVF med sine egne egg mer enn én gang, men har aldri oppnådd embryooverføring. Det var alltid noen egg tilgjengelige ved egguttaket, men de utviklet seg ikke til embryoer. Var det uflaks? Skyldtes det sæden? Hva om sæden ikke befrukter donoreggene heller? Disse pasientene er urolige for at det samme problemet skal gjenta seg, selv med donoregg. Tenk om det ikke blir noen embryoer som kan overføres!

Ved AVA-Peter er vi veldig trygge på kvaliteten til donoreggene våre og på nivået som det embryologiske laboratoriearbeidet vårt holder. Ni av ti IVF-sykluser med donoregg er veldig enkle, og et høyt antall utmerkede embryoer kan overføres eller fryses ned. Det betyr at én av ti IVF-sykluser med donoregg ikke går like bra, og få eller ingen embryoer er tilgjengelige for overføring. Disse pasientene får tilbud om at vi forsyner dem med antallet embryoer som mangler, uten at det koster noe ekstra!

Vi mener at det er vårt ansvar å sørge for at pasientene våre får et tilstrekkelig antall embryoer til overføring, og disse embryoene skal kunne frembringe en graviditet. Dersom en donoregg-syklus ikke gir embryoer som kan overføres, må vi rette opp i det. Det er ikke en risiko som pasientene våre må ta.

Når pasientenes behandlingstilbud med eggdonasjon har garanti om åtte egg, garanterer vi også at minst to embryoer vil være tilgjengelige for overføring og nedfrysing på dag fem.

Når pasientenes behandlingstilbud med eggdonasjon har garanti om 12 egg, garanterer vi også at minst fire embryoer vil være tilgjengelige for overføring og nedfrysing på dag fem.

Ved embryoadopsjon garanterer vi alltid at blastocyster fra unge, friske donorer og med best mulig morfologi vil være tilgjengelige for embryooverføring. Vi har til enhver tid over 500 donerte embryoer tilgjengelige på lager, som pasienten kan velge mellom!

Babygaranti ved behandlingstilbud med eggdonasjon og embryoadopsjon
Babygaranti ved behandlingstilbud med eggdonasjon og embryoadopsjon

Mange av pasientene som kommer til oss for behandling med eggdonasjon eller embryoadopsjon, har allerede vært gjennom flere runder med fertilitetsbehandling. De har brukt mange penger uten å oppnå resultater. En av bekymringene pasientene våre uttrykker, er: «Hva om vi bruker mer penger på fertilitetsbehandling, uten å få resultatet vi ønsker oss? Da sitter vi igjen pengelens og barnløse.»

Dette er grunnen til at vi tilbyr babygaranti til pasienter som får behandling med eggdonasjon og embryoadopsjon! 

Det innebærer:

Eggdonasjon: Dersom det ikke blir født et barn i løpet av tre IVF-forsøk med donoregg, får pasientene igjen 80 % av pengene sine. 

Embryoadopsjon: Dersom det ikke blir født et barn i løpet av fire forsøk med embryoadopsjon, får pasientene igjen 80 % av pengene sine.

Har du spørsmål om garantiene våre?

Få en gratis konsultasjon!

Du får fremragende behandling!
Du får fremragende behandling!

Vi gir deg fremragende medisinsk behandling og full personlig støtte før, under og etter reisen din til St. Petersburg:

 • Du blir tildelt din egen pasientveileder, som gir deg all informasjon om eggdonasjon eller embryoadopsjon, hjelper deg med praktiske detaljer og svarer på spørsmål under hele forløpet ditt hos AVA-Peter. Veilederen din bistår deg med alle sider ved reisen din (flybilletter, hotell, transport til og fra flyplassen og visa, om du trenger det).
 • Eggdonasjons-teamet vårt gir deg profesjonell veiledning om valget ditt av eggdonor.
 • Du får effektiv behandling som er skreddersydd for deg, i henhold til dine personlige behov og ønsker.
 • Din personlige familieterapeut sørger for at du har verktøyene du trenger for å takle behandlingen med eggdonasjon eller embryoadopsjon, både følelsesmessig og rasjonelt sett. Du blir i stand til å ha god livskvalitet under og etter behandlingen.
 • Vi forsikrer oss om at du har tillit til, og føler deg komfortabel med, behandlingsteamet ditt (leger og sykepleiere). 
 • Du får et personlig Skype-møte med legene.
 • Den personlige veilederen din gir deg informasjon om behandlingen og svarer raskt på de medisinske spørsmålene dine, i direkte samarbeid med leger og sykepleiere.
   

Du kan gjennomføre behandling med eggdonasjon eller embryoadopsjon med bare ett besøk på klinikken vår!
Du kan gjennomføre behandling med eggdonasjon eller embryoadopsjon med bare ett besøk på klinikken vår!

Du trenger bare å besøke klinikken vår én dag. Ved tilbudene våre om eggdonasjon må den mannlige partneren besøke oss én dag for å fryse ned sæd, og den kvinnelige partneren må besøke oss én dag for embryooverføringen. Vi anbefaler en ekstra dags opphold for den kvinnelige partneren, slik at vi kan gi råd og støtte etter embryooverføringen. Vi har en rekke anbefalinger om hvordan du kan holde på graviditeten.

Du vil trenge litt hjelp fra den lokale legen din: en resept og to ultralydundersøkelser av livmoren din. Om du strever med å finne en lokal lege som kan hjelpe deg, kan vi henvise deg til en som vi allerede samarbeider med. Vennligst spør oss om ytterligere informasjon.

Har du spørsmål om forløpet ved eggdonasjon eller embryoadopsjon?

Trenger du hjelp med å organisere de medisinske forberedelsene i hjemlandet ditt?

Få gratis veiledning!

 

Having questions? Ask our doctors now!

Our patients tell their stories


Ulrika from Norway come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy  this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…<br/>Enjoy  this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please send us an e-mail and we will be happy to provide you with a link and a password