Fertilitetsbehandling med barngaranti —
Vad är Lösningen för mig?

Få reda på mer på vårt seminarium

Deltagandet är gratis!

AVA-Peterkliniken Scanfert: Experter på äggdonation, embryodonation och PGS

I Ryssland är AVA-Peter känd för sitt högteknologiska laboratorium, sina skickliga embryologer och duktiga läkare, så par från hela Ryssland söker ofta hjälp hos AVA-Peter efter att ha misslyckats med flera IVF vid sina lokala kliniker.

Det finns många olika orsaker varför patienter ifrån Sverige reser utomlands för äggdonation och embryodonation; brist på äggdonatorer och långa väntetider för ägg donation i Sverige, ingen möjlighet att se foton på äggdonatorneller inget inflytande över val av äggdonator.

Många patienter ifrån Sverige, som bestämmer sig för att resa utomlands för ägg donation eller embryo donation, väljer AVA-Peter då det inte är någon väntetid för ägg donation, möjligheten att välja äggdonator från en utökad profilbeskrivningsdatabas inkluderat foton och vårt ”pengarna-tillbaka” system baserat på levande födsel (om ingen baby föds efter 3 äggdonation försök återbetalar vi 80% av pengarna).

Utomlands är AVA-Peter berömt för sin utveckling av pre-implantatoriska test av embryon, sitt mycket kostnadseffektiva och överkomliga embryoadoption (= embryodonation) program och väldigt selektiva ägg donations program. AVA-Peters detaljerade äggdonator databas med fotografier på donatorerna är den enda i sitt slag i Europa.

Intresserad? Har frågor?

Få en gratis konsultation!

AVA-Peterkliniken startade 1996 som en liten privat IVF-klinik med bara en läkare, en embryolog, en sjuksköterska ...

Idag inkluderar AVA-Peterkliniken 5 privata IVF-enheter, 3 privata sjukhus, 2 privata förlossningsenheter och 12 privata ambulerande kliniker för allmänhälsa. Alla dessa enheter tillhör det internationella nätverket av AVA-kliniker som alla har samma höga medicinska standard. Vi erbjuder enastående kvalitetshanteringssystem och är certifierade för fertilitetsbehandlingar och allmänna hälsobehandlingar (ISO 9001:2008 certifierade sedan 2008). Idag arbetar över 2200 personer på AVA-Peterklinikerna.

Under 2016 har AVA-Peter utfört 5936 IVF / ICSI cykler på 5 IVF-enheter, 1031 förlossningar på 2 förlossningsavdelningar, 7347 kirurgiska operationer inom olika områden på 3 privata sjukhus.

De två AVA-Peter fertilitetsklinikerna som finns i Sankt Petersburg, är kända för sina högteknologiska labb, skickliga embryologer och begåvade läkare. Det är just därför som par från hela Ryssland, efter många misslyckade IVF-försök på deras lokala kliniker, söker hjälp på AVA-Peter.

Utomlands är AVA-Peters fertilitetskliniker kända för utvecklad  pre-implantatorisk genetisk screening av embryon, mycket kostnadseffektiva och prisvärda embryoadoptionsprogram (embryodonation) och väldigt exklusiva och individuellt anpassade äggdonationsprogram.

AVA-Peter kliniken ligger i hjärtat av St. Petersburg och vi har inga väntelistor för äggdonation eller embryoadoption. Oavsett om kvinnan är gift, i en samkönad relation eller ensamstående är vi glada att kunna välkomna alla hälsosamma kvinnor upp till 51 års ålder till äggdonations- och embryoadoptionsbehandling på vår klinik, efter noggrann medicinsk utvärdering.

AVA-Peters fertilitetsklinik i centrum, St. Petersburg
AVA-Peters fertilitetsklinik i centrum, St. Petersburg

AVA-Peters privata sjukhus Scandinavia, St. Petersburg
AVA-Peters privata sjukhus Scandinavia, St. Petersburg

AVA-Peters Norra kliniken, St. Petersburg
AVA-Peters Norra kliniken, St. Petersburg

 

Vi har enastående framgångsgrad inte bara inom IVF med egna ägg och ICSI behandlingar utan även inom äggdonation och embryoadoption!
Vi har enastående framgångsgrad inte bara inom IVF med egna ägg och ICSI behandlingar utan även inom äggdonation och embryoadoption!

I våra äggdonations- och embryoadoptionsprogram är den kliniska graviditetsgraden över 60 % och andelen levandefödslar är mer än 49 % per färsk, enkel embryoöverföring vid vår klinik! Single elective embryo transfer är en standard.

Vi fryser alltid och lagrar alla återstående, användbara, embryon för framtiden, så att de kan användas om den första överföringen misslyckas eller om patienten önskar genetiskt besläktade syskon. Vi har även utmärkt framgångsgrad med frysta embryon! 98 % överlever efter upptining och den kliniska graviditetsgraden per överföring är 50 %!

Våra utmärkta resultat vid äggdonation har gjort det möjligt för oss att erbjuda en "baby-garanti" till alla kvinnor upp till 49 år som vill skydda sig mot otur! Vi är så säkra på våra framgångar med äggdonation så att om våra patienter inte får en bebis inom 3 IVF-försök med äggdonation eller 4 försök med embryoadoption återbetalar vi 80 % av pengarna till patienten.

Osäker på dina egna chanser?

Intresserad av "baby-garanti"?

Få en gratis konsultation!

Välj rätt äggdonator!

How to choose the right egg donor?

Vid vår klinik kan du välja din egen äggdonator från vår detaljerade databas med äggdonatorer!

Vid alla europeiska kliniker väljs äggdonatorn åt patienten av en läkare eller den medicinska gruppen. AVA-Peter är den enda klinik i Europa som ger dig möjlighet att välja äggdonator själv.

Vi vet att omfattningen av den information patienten får om donatorn är mycket viktig för många kvinnor och deras partners. Vissa kvinnor önskar hitta en äggdonator med maximal fysisk likhet med dem själva, andra kvinnor väljer "på känsla". Vi erbjuder därför omfattande information om äggdonatorerna, med beskrivningar av utseende och utseendet hos deras släktingar, familjehistorik samt bilder av donatorn i åldrarna upp till 12 år.

För många kvinnor är inte fysiska egenskaper lika viktiga som äggdonatorns psykologiska, sociala, utbildnings- och familjebakgrund. Många patienter är intresserade av att ta reda på mer om våra äggdonatorers mänskliga värderingar! Detta är anledningen till att vi ber alla våra donatorer skriva personliga motivationsbrev till vår äggdonatordatabas.

Vår äggdonatordatabas ger dig möjlighet att ta en ledande roll i skapandet av ditt framtida barn. Processen att välja den bästa äggdonatorn från vår databas är mycket personlig och vi fortsätter inte om du inte är helt nöjd med donatorn som du har valt. Det är därför möjligt för dig att basera ditt val av äggdonator på de egenskaper som är viktigast för dig, eftersom vi tror att du och din partners prioriteringar och mänskliga värderingar är de viktigaste kriterierna för att välja rätt äggdonator.

Vi respekterar ditt val!

Villiga att ta emot gratis tillgång till äggdonatordatabasen?

Behöver du hjälp med valet av donator?

Kontakta oss!

 

You can get FREE access to the only Comprehensive Egg Donation Database in Europe!
Vad är äggdonatordatabasen?

 • Totalt har vi mer än 600 lojala, friska, attraktiva, välutbildade, unga äggdonatorer.
 • Alla våra äggdonatorer är under 32 år gamla och har egna, friska barn!
 • Alla potentiella äggdonatorer genomgår omfattande medicinska undersökningar, inklusive samråd med 3 läkare: en allmänläkare, en gynekolog och en psykiater. Vi accepterar färre än 10 % av de potentiella äggdonatorkandidaterna! Oavsett vilken äggdonator du väljer kan du vara säker på att hon har gått igenom alla nödvändiga medicinska undersökningar.
 • Du kan välja bland mer än 150 äggdonatorer i databasen, vid varje tidpunkt, och du kommer alltid att kunna välja mellan flera äggdonatorer som har samma ögon-, hår-, hudfärg, längd, färdigheter, med mera som du har.
 • Det finns ingen väntetid för behandlingen. Alla äggdonatorer i databasen kan donera inom den närmaste framtiden och inom den tidsram som passar dig bäst.
 • Databasen ger dig tillgång till 150 personuppgifter och fotografier av varje äggdonator i åldrarna upp till 12 år samt personliga brev om skälen till att bli äggdonator.

Vi förstår att detaljerad information om donatorn är mycket viktig, men vi förstår också att äggdonatorn inte är den viktigaste personen i det här projektet. Den viktigaste personen är du; ett ägg från en donator skulle inte kunna växa till ett barn av sig själv. Ett ägg behöver en livmoder och sperma och du är den som kombinerar dessa för att skapa ditt barn. Du är förälder till barnets existens!

Villiga att ta emot gratis tillgång till äggdonatordatabasen?

Behöver du hjälp med valet av donator?

Kontakta oss!

Varför är AVA-Peters embryoadoptionsprogram så framgångsrikt, säkert och överkomligt?

Varför är AVA-Peters embryoadoptionsprogram så framgångsrikt, säkert och överkomligt?

Tack vare 20 års erfarenhet uppnår AVA-Peterkliniken numera utmärkt framgångsgrad i programmen för embryoadoption – väl över genomsnittet i Europa. Det har blivit möjligt bland annat genom att vi bara använder de 10% bästa professionella ägg- och spermadonatorerna, snarare än embryon som donerats av fertilitetspatienter vilket är vanligt vid andra europeiska kliniker.

Programmet har ett väldigt överkomligt pris på grund av att patienten, i stället för att täcka alla kostnader för en individuell äggdonator, kan få ett eller två blastocystembryon med utmärkt morfologi från vår stora bank med donerade embryon.

I alla våra embryoadoptionspaket garanterar vi tillgång till blastocyster med bästa morfologi, tillgängliga för överföring när som helst, då vår embryobank innehåller mer än 500 utmärkta embryon från unga friska donatorer. Vi erbjuder också vår ”baby-garanti", vilket innebär att vi återbetalar 80% av pengarna om inget barn föds inom fyra embryoadoptions försök.

Embryoadoptionsbehandlingen vid vår klinik är tillgänglig som ett försök, 3-paket och pengarna-tillbaka-garantiprogram ("baby-garanti").

Följande gäller för alla de tre betalningsalternativen för embryoadoption:

 • Fysisk matchning av embryon gjord av AVA-Peters grupp, på grundval av fysiska egenskaper: ögon- och hårfärg, längd, vikt och kroppskonstitution.
 • Utökad profil för din äggdonator, med foton och familjehistoria, vilket är tillgängligt för dig GRATIS. 
 • Utökade profiler som innehåller äggdonatorns foton, personliga brev, fysikbeskrivning, familjehistoria och medicinska bakgrund
 • Förstklassiga ägg- och spermadonatorer som har egna barn och som har donerat tidigare med positiva resultat
 • Blastocyster med topp-morfologi
 • Inga väntelistor

I vår kliniska praxis ökar vi inte framgångsgraden genom antalet embryon som överförs, utan genom noggrant urval av potentiella ägg- och spermiedonatorer och hög standard i laboratoriet, för att garantera att endast blastocystembryon av utmärkt kvalitet väljs ut och används. Single elective embryo transfer är en standard.

Har du frågor angående embryoadoption?

Få en gratis konsultation!

Kontakta oss!

 

Vi ger dig de bästa garantierna i våra äggdonations- och embryoadoptionsprogram!

Garanterat antal ägg i alla våra äggdonationsprogram
Garanterat antal ägg i alla våra äggdonationsprogram

Vi har många patienter i äggdonationsbehandling, som redan har försökt IVF med sina egna ägg, men tyvärr fanns det inga, eller mycket få ägg, vid äggplockningen. Dessa patienter är därför ofta rädda för att även en äggdonator kommer att producera en liten mängd, eller inga ägg alls. Vi tror att en av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa en god mängd ägg som är tillgängliga för varje mottagare.

På AVA-Peter vi är mycket strikta och kritiska beträffande processen att rekrytera äggdonatorer. Bland våra kriterier är äggreserv och en utmärkt fertilitetshistoria av högsta prioritet och vi accepterar därför mindre än 10% av potentiella äggdonatorkandidater. Beträffande äggdonatorer är det i 19 av 20 äggsamlingar ett stort antal ägg som samlas in. Men tyvärr är det fortfarande så att i en av 20 äggsamlingar finns inte en tillräcklig mängd ägg för mottagaren. Till dessa patienter erbjuder vi därför möjlighet att få den saknade mängden ägg från en annan lämplig äggdonator, utan någon extra kostnad!

Vi anser att det är vårt ansvar att ge våra patienter möjligheten att få en tillräcklig mängd av ägg för befruktning.  Risken att det inte finns några eller en liten mängd av ägg tillgängliga för befruktning är vårt ansvar att lösa och inte en risk som våra patienters ska utsättas för.

Vi erbjuder våra patienter en garanti av antingen 8 ägg eller en garanti av 12 + ägg i våra olika äggdonationsprogram.

Garanterat antal embryon i våra äggdonations- och embryoadoptionsprogram
Garanterat antal embryon i våra äggdonations- och embryoadoptionsprogram

Många av våra patienter har mer än en gång försökt IVF med sina egna ägg men har aldrig lyckats komma ända till embryoöverföring. Det har alltid funnits ägg för äggplockning, men inga embryon har någonsin vuxit från dessa. Var det otur? Var det spermiernas fel? Vad händer om spermierna inte befruktar de donerade äggen? Dessa patienter är mycket rädd för att samma problem ska inträffa igen även med de donerade äggen. Rädda för att inga embryon kommer att vara tillgängliga för embryoöverföring!

På AVA-Peter vi är mycket säkra på kvaliteten på våra donatorägg och den höga nivån på vårt embryologiska laboratorium och dess förfarande. I 9 av 10 IVF-cykler med donerade ägg går allt som planerat och det finns en god mängd utmärkta embryon tillgängliga för överföring och frysning. Ändå kan det vara så att i en av 10 IVF-cykler med donerade ägg finns det få eller inga embryon tillgängliga för överföring. För dessa patienter kan vi erbjuda möjligheten att skapa den saknade mängden av embryon utan extra kostnad!

Vi anser att det är vårt ansvar att ge våra patienter möjligheten att få ett tillräckligt antal embryon för överföring. Embryon som är kapabla att skapa en graviditet. Risken att inte ha några embryon tillgängliga för överföring i en äggdonatorcykel är inte en risk som vi vill att våra patienter ska utsättas för utan det är vår skyldighet att åtgärda detta.

I äggdonationsprogrammet med en 8 äggs-garanti finns åtminstone 2 embryon tillgängliga för överföring och frysning på dag 5.

I äggdonationsprogrammet med en 12 äggs-garanti finns åtminstone 4 embryon tillgängliga för överföring och frysning på dag 5.

I alla våra embryoadoptionspaket garanterar vi tillgång till blastocyster med bästa morfologi, tillgängliga för överföring när som helst, då vår embryobank innehåller mer än 500 utmärkta embryon från unga friska donatorer. 

Äggdonations- och embryoadoptionsprogram med en 'baby-garanti'
Äggdonations- och embryoadoptionsprogram med en "baby-garanti"

Många av patienterna som kommer till oss för äggdonation, eller embryoadoption, har redan gått igenom flera fertilitetsbehandlingar, spenderat en hel del pengar och har fortfarande inte uppnått ett resultat. En av många farhågor som uttryckts av våra patienter är: "Vad händer om vi spenderar mer pengar på fertilitetsbehandling och inte får det resultat som vi önskar? Då har vi inga pengar kvar och inget barn".

Det är just av denna anledning som vi erbjuder våra patienter för äggdonation och embryoadoption ett program med ”baby -garanti”!

Detta betyder:

Äggdonation: om våra patienter inte får en bebis inom 3 IVF-försök med äggdonation återbetalar vi 80 % av pengarna till patienten.

Embryoadoption: om våra patienter inte får en bebis inom 4 försök med embryoadoption återbetalar vi 80 % av pengarna till patienten.

Har du frågor angående våra garantiprogram?

Få en gratis konsultation!

Du får utmärkt vård!
Du får utmärkt vård!

Vi erbjuder dig utmärkt sjukvård och fullt stöd före, under och efter din resa till Sankt Petersburg:

 • Du kommer att tilldelas en egen patientkoordinator, vi hjälper dig med all information om äggdonation eller embryoadoption, praktiska arrangemang och frågor under hela din resa hos AVA-Peter. Din koordinator kommer att hjälpa dig med alla aspekter av din resa (flyg, hotell, transfer och visum om det behövs).
 • Du får professionell rådgivning för ditt äggdonatorval från vår äggdonationsgrupp
 • Du kommer att få en effektiv och individuellt utformad behandling som passar dina egna personliga behov och önskemål
 • Din personliga familjerådgivare kommer att se till att du har verktygen för att hantera din äggdonations- eller embryoadoptionsbehandling både känslomässigt och mentalt och gör det möjligt för dig att ha en god livskvalitet under och efter behandlingen.
 • Vi kommer att se till att du känner dig trygg och bekväm med dina medicinska kontakter (läkare och sjuksköterskor).
 • Du kommer att ha personliga Skype-möten direkt med läkarna.
 • Du kommer att få medicinsk information och svar på dina medicinska frågor snarast via din personliga koordinator som arbetar i direktkontakt med läkare och sjuksköterskor.

Få hela äggdonationsbehandlingen på bara ett besök hos vår klinik!
Få hela äggdonationsbehandlingen på bara ett besök hos vår klinik!

Vi kan erbjuda dig möjligheten att besöka vår klinik endast en dag för våra embryoadoptions- eller äggdonationsprogram (spermiefrysningsbesök en dag för den manliga partnern, om nödvändigt, och en dags besök för embryoöverföring till den kvinnliga partnern). Vi rekommenderar dock en extra dags vistelse för den kvinnliga partnern, så att vi fullt ut kan ge råd och stöd efter embryoöverföringen om hur man behåller sin graviditet.

Du kommer att behöva lite hjälp av din lokala läkare: utskrivning av mediciner och två ultraljudsundersökningar av livmodern. Om du har svårigheter att hitta en lokal läkare som vill hjälpa dig, kan vi hänvisa dig till en lokal doktor som vi redan samarbetar med (var vänlig be om mer information).

Har du frågor om äggdonations- eller embryoadoptionsprocessen?

Behöver du hjälp med att ordna förbehandlingen i ditt hemland?

Få gratis konsultation!

 

Having questions? Ask our doctors now!

Our patients tell their stories


Ulrika from Norway come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy  this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…<br/>Enjoy  this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please send us an e-mail and we will be happy to provide you with a link and a password