Det är värt att åka till Ryssland...

 • Vi började försöka skaffa barn hösten 1997 och efter ett år utan att lyckas tog vi kontakt med en hormonklinik. Vi fick försöka med klomifentabletter först ett halvår och sedan med östrogeninjektioner i två år, men det blev inget resultat. Då vi blev remitterade till en IVF-klinik. Där påbörjade vi fem IVF-försök, men medicinen fungerade inte så bra. Det ledde bara till äggplockning vid ett tillfälle och då blev det bara två ägg. De blev befruktade men utvecklades inte som de skulle. Läkaren på kliniken tyckte inte att det var någon idé att försöka fler gånger och ville prata om alternativen adoption eller äggdonation. Vi gick redan i en studiecirkel om adoption vid den här tiden och det görs ytterst få försök med äggdonationer i Sverige eftersom reglerna för donatorer är så strikta. Reglerna för adoption däremot var väldigt löst formulerade vid den här tiden så det var upp till varje kommun att bestämma hur de tyckte att reglerna skulle tolkas. Vi blev godkända men fick inte själv välja vilket land vi ville adoptera ifrån, vilken ålder vi ville att barnet skulle vara och syskonpar var inte att tänka på. Eftersom adoption är en lång process så hade vi knutit an till de barn som vi hade hoppats på att få adoptera och barn är ju inte utbytbara. Det var en stor sorg, men då fick det bli äggdonation i alla fall.

  Nu var vi framme på sommaren 2003 och gjorde ett äggdonationsförsök i Finland. Det är inte så långt dit och läkaren där talade svenska. Vi lyckades med en gång och fick en liten pojke. Han är jättesöt och populär på dagis inte minst bland flickorna. Sedan ville vi att han skulle få ett syskon och då hade de ändrat reglerna för donatorer i Finland. Det ledde till att de hade fått ännu längre väntetider än tidigare. Vi tog kontakt med AVA Peter och där behöver man inte vänta. Vi blev också väldigt förvånade över vilken skillnad det är på behandlingen i Ryssland och Finland. På AVA Peter är man mycket mer noggrann. Varje steg i processen är lite annorlunda för att uppnå optimalt resultat och åldersgränsen för donatorerna är lägre. Dessa båda saker gör att man har betydligt större chans att lyckas. Man kan välja att få en donator som är akademiker och det kändes positivt eftersom risken för ärftliga hjärnskador och kromosomavvikelser då är liten. Detta är en fördel med äggdonation jämfört med adoption. Andra fördelar är att om man är gravid och själv föder barnet i Sverige så räknas man som biologisk mamma, man kan påverka barnets hälsa genom att leva sunt under graviditeten och eftersom donatorns utseende matchas mot mammans har vi upplevt att barnen har börjat likna oss redan ett par veckor efter att de är födda. Det finns forskning som visar att det beror på att spädbarn är så bra på att härma ansiktsuttryck.

  Det är värt att åka till Ryssland trots allt extra bök med visum och längre vistelser. Man blir väl omhändertagen av personalen när man är där och har tät mail och telefonkontakt med läkaren när man är i Sverige. Vi har fått en ljuvlig son till. Han är snart tre månader och är väldigt sällskapssjuk. Nu känns det som om vi är en riktig familj.

  Lycka till från en lycklig tvåbarnsfamilj

  03.12.2009


  All success stories

 • Having questions? Ask our doctors now!

  A blog by Tone Bråten

  A blog — to help you on your journey to become parents!

  Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes