Äggdonatordatabasen

Vårt team medverkar aktivt i sociala nätverk och grupper för att intressera öppensinnade, aktiva unga mödrar i att delta i vår äggdonatordatabas.

The only one donor database available in Europe

Vår äggdonatordatabas – den enda i Europa

More than 200 egg donors available to your choice at any time

Över 200 äggdonatorer finns tillgängliga för dig att välja bland när som helst

More than 150 details about each egg donor including their photographs in the age under 10

Mer än 150 detaljer om varje äggdonator inklusive deras foto från åldern under 10 år

Se en fullständigt profil för en av våra äggdonatorer

Detta visar hur vi strukturerar och presenterar information om varje äggdonator

 Would you like to receive your free unbinding 7 day access to our full Egg Donor Data base?

Vill du ha sju dagars gratis icke-bindande tillgång till hela vår äggdonatordatabas?

Fyll i Formuläret

Vi kommer med glädje att OMEDELBART förse dig med tillgång till databasen och hjälpa dig med valet av donator!

 

Levande födsel eller pengarna tillbaka!

Äggdonation pengarna tillbaka

€ 21 900

Om du inte föder ett barn under 3 äggdonationscykler, återbetalas 80% av avgiften

Live birth or money back!

Embryodonation pengarna tillbaka

€ 11 500

Om du inte föder ett barn efter 4 embryoöverföringar, återbetalas 80% av avgiften

 
 
 

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes