Rysk lagstiftning kring äggdonation


"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


äggdonation åldersgräns

Det är inte alla länder som tillåter kvinnor att donera ägg. Ryssland är ett av de mest liberala länderna i Europa när det gäller lagstiftning om äggdonation. Givarens anonymitet är garanterad och hon kan få betalt av kliniken. Detta innebär att det är möjligt för oss på AVA-Peterklinken att upprätthålla en databas med äggdonatorer som finns tillgängliga för att erbjuda ägg till barnlösa par och ensamstående kvinnor.

Reglerna om att donera ägg

Ryssland är ett av de få europeiska länder som inte har betydande juridiska restriktioner för att donera ägg. Det möjliggör anonym äggdonation så länge givaren är i åldern 20 till 35 och har fött minst ett friskt barn. Donation av en känd donator är också tillåtet, till exempel när givaren är en släkting eller en bekant.

Det finns naturligtvis regler som alla ryska fertilitetskliniker, som AVA-Peter, måste följa. Till exempel måste personuppgifter om givare och mottagare lagras säkert och är föremål för medicinsk sekretess. De medicinska sekretessbestämmelserna innebär också att information som kan identifiera en patient inte får lämnas ut till en anonym givare, eller vice versa. Vi behandlar förordningarnakring anonymitet med stor respekt. Dessutom kommer ingen information om att ett barn föddes genom äggdonation att lämnas av AVA-Peter till barnet. Vi anser att detta är det bästa sättet att skydda föräldrar, givare och barnet. Det är helt ditt beslut vad du väljer att berätta för ditt barn.

Äggmottagare har dock rätt att känna till vissa uppgifter om den person som donerar ägg. Detta inkluderar relevant medicinsk information om henne, en beskrivning av utseende och nationalitet.

 

Att bevara givarens anonymitet innebär också att inget foto ges till mottagaren. Läkare på kliniken får ha fotografier av givare, och kan jämföra dessa med fotografier av äggmottagaren för att göra en bra matchning. Men vi träffar också alla våra donatorer personligen och erbjuder mottagaren möjlighet att träffa oss innan en matchning görs.

Enligt rysk lag är gifta ryska par som gett samtycke till fertilitetsbehandling registrerade som föräldrar till ett barn som föds som resultat av denna behandling. Detta inkluderar barn som fötts som en följd av donerade ägg. I de flesta europeiska länder är kvinnan som föder ett barn att betraktas som den rättsliga modern.

Många kliniker Europa har mycket restriktiva åldersgränser för äggmottagare. Vissa kliniker vägrar att ens behandla kvinnor som är över 40. På AVA-Peterklinken accepterar vi äggmottagare upp till 51 års ålder.

Att övervinna bristen på givare ägg

donera ägg betalt äggdonation europa

Vissa länder har försökt klara bristen på äggdonatorer genom att införa ett system där flera mottagare delar på samma ägguttag. Detta innebär att äggen samlas in från en kvinna under en IVF-behandling och sedan ges till fler än en mottagare. Den här kvinnan kan vara en äggdonator eller så är hon själv en patient. I det senare fallet måste hon gå med på att ge bort en del av sina ägg, i regel som ersättning för rabatterad eller gratis behandling. Hennes egna utsikter till en lyckad IVF-behandling kan äventyras som ett resultat av att hon ger bort några av sina ägg. Detta är dock inte tillåtet i Ryssland då IVF-patienter inte får vara äggdonatorer.

På AVA-Peterklinken garanterar vi att varje äggdonator är personligen tilldelad en äggmottagare, som tar emot alla ägg från den givaren, vilket också ökar möjligheterna till framgång.

 

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes