Procedur och medicinering


”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita


Efter din personliga konsultation med din doktor kommer du att få frågan om vilka dagar du kan komma till kliniken för embryoöverföring, vilket bara behöver vara två dagar. Din behandlingsplan skapas sedan runt detta datum och kan utföras inom din naturliga cykel om du önskar det. Embryon kommer då att tinas den dag då du kommer till kliniken redo för din överföring.

Embryomottagarens behandling

Det är mycket viktigt att diagnosticera underliggande problem som kan minska dina chanser att lyckas med en behandling. Vår främsta uppgift är att hjälpa dig att lösa problemen effektivt, så att du kan komma vidare till en framgångsrik embryoöverföring så snart som möjligt.

Det är också väldigt viktigt för oss att ge dig råd på ett personligt sätt, kopplat till din medicinska bakgrund, så att inte eventuella problem med ägg eller spermier överdrivs. Överraskande nog har många patienter som kontaktat oss angående embryoadoption senare blivit föräldrar genom äggdonation med den egna mannen/partnerns spermier, eller till och med genom IVF med egna ägg och PGS för 23 kromosomer.

Var vänlig ring oss för en telefonkonsultation med vår doktor, så att vi kan ge dig personliga råd kring dina chanser att få en levandefödsel genom embryoadoption och alternativen.

Beställ ett samtal

 

Äggmottagare (kvinnor som behöver donerade ägg för att bli gravida) kan både ha och inte ha kvar sin menstruationscykel. Oavsett vilket kommer du vanligtvis bli ombedd att ta hormontabletter under ett visst antal dagar och sedan sluta med det. Detta ska resultera i en ”avslutningsblödning” eller menstruation. Ibland behövs mer än en ”sonderings”-cykel för att se till att din livmoderslemhinna svarar bra på medicineringen. Din AVA-Peterdoktor kommer att skriva in det i din individuella behandlingsplan. Du kan också få en eller ibland flera injektioner av en “nedreglerande” medicin, för att förhindra för tidig ägglossning och förändring av ”inplanteringsfönstret”. I de flesta fall kommer du sedan att göra en skanning för att kontrollera att livmoderslemhinnan är tunn och utan cystor, innan behandlingscykeln påbörjas. (Donatorägg är förstås väldigt dyrbara och din AVA-Peterdoktor kommer att vilja vara säker på att din livmoder är i bästa möjliga kondition för att ta emot äggen.) Detta innebär att du ska ta östrogentabletter, använda plåster och/eller kräm för att bygga upp livmoderslemhinnan igen. Fem dagar före det planerade datumet för embryoöverföring börjar du ta progesteron i tillägg till östrogenet. Vanligtvis tas progesteronet i form av vagitorier eller kräm.

Var vänlig ring oss för en telefonkonsultation med vår doktor, så att vi kan diskutera din medicinska bakgrund och ge dig personliga råd för den bästa strategin som leder fram till en levandefödsel genom embryoadoption och alternativen.

Beställ ett samtal

Embryoöverföring

Embryoöverföring är en enkel och smärtfri procedur och kan utföras på dag 2, 3, 4, eller 5 (blastocyst-stadiet) efter ägginsamlingen. Det är skillnad mellan varje patient och cykel och därför kommer dagen för överföring att bestämmas individuellt och i samråd med din personliga doktor. Syftet är alltid att överföra embryon på den dag som ger patienten de bästa chanserna att lyckas.

Embryot överförs med hjälp av en väldigt tunn plastkateter, som förs in i livmodern via vaginan och livmoderhalskanalen, och ingen medicin eller bedövning behövs för detta.

Enkel, utvald embryoöverföring är vår standard och resulterar i över 50 procents klinisk graviditetsgrad.

Om vi överför två donerade embryon i stället för ett ökar dina chanser att bli gravid endast från 50 till 60 procent. Samtidigt ökar risken för flerbördsgraviditet avsevärt — till 50 procents tvillinggrad (mer än hälften av de som blir gravida får tvillingar).

  • Tvillinggraviditeter är kända för att medföra komplikationer för mamma och barn fem till sex gånger oftare än enkelgraviditeter: särskilt för barnen som får extremt låg födelsegrad, outvecklade inre organ och nervsystem, med alla konsekvenser det ger i det fortsatta livet.
  • Praxis på vår klinik är att höja framgångsgraden inte genom antal överförda embryon, utan genom noggrant urval av potentiella ägg- och spermiedonatorer, samt hög standard i laboratoriet för att försäkra oss om att endast blastocyst-embryon av excellent kvalitet används.

Behandling efter embryoöverföringen

Efter embryoöverföringen fortsätter du att ta östrogen och progesteron under två veckor, och sedan gör du ett graviditetstest. Det kan vara ett blodprov eller ett urinprov. Om testet visar positivt ska du två veckor senare göra en ultraljudskanning för att bekräfta graviditeten. Om man då ser en ”fetalpåle” (ser ut ungefär som ett riskorn inuti fetalsäcken) ger det klinisk bekräftelse av din graviditet. Du fortsätter att ta båda medicinerna fram till graviditetsvecka 12, och sedan forsätter du med progesteron till vecka 30. För att förstå varför äggdonationsgraviditeter är så speciella, läs här

Var vänlig informera oss om resultatet av ditt graviditetstest så snart som möjligt, eftersom vi ser fram emot att höra dina nyheter! Om du är gravid vill vi gärna få fortsatt information om hur det fortlöper och vi hoppas förstås att allt går bra. Om det trots allt skulle bli komplikationer under den första trimestern informeras våra patienter i förväg om vad de ska göra här.

Om ditt graviditetstest genom blodprov blir negativt är det tråkigt nog väldigt osannolikt att du är gravid. En del patienter föredrar förstås att fortsätta med medicineringen och göra ett nytt test några dagar senare. Om du då får ett negativt resultat igen kan du avbryta hormonmedicineringen.

Och om saker och ting inte har gått som du önskade den här gången kommer vi att göra vårt bästa för att erbjuda dig den hjälp och det stöd du behöver.

Som vid alla graviditeter innebär graviditeter efter assisterad befruktning en liten risk för missfall, utomkvedshavandeskap, fetala utvecklingsdefekter och komplikationer senare under graviditet och förlossning. Risken för missfall efter äggdonation hos AVA-Peter är inte högre än hos kvinnor i tjugoårsåldern som använder sina egna ägg. Detta beror på att vi använder donatorägg av hög kvalitet från unga, friska donatorer samt rekommenderar dig effektivt hormonstöd och har hög standard på kommunikationen, för att förebygga snarare än bota komplikationer.

Var vänlig ring oss för en telefonkonsultation med vår doktor, så att vi kan diskutera din medicinska bakgrund och ge dig personliga råd för den bästa strategin som leder fram till en levandefödsel genom embryoadoption och alternativen.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes