Familjebalansering


Story of Birgita


Hur välja kön på ditt framtida barn redan före graviditeten?

Är du en ung, frisk kvinna som söker möjligheten att balansera och utöka din familj med ett barn av ett visst kön?

Har du redan 2-3 barn av samma kön och är orolig att din man producerar endast manliga (eller kvinnliga) spermier?

Du kommer att bli glad över att det i så fall finns en möjlighet att välja kön på ditt framtida barn redan före graviditeten!

Emellertid, att få reda på dina embryons kön under förinplanteringsstadiet och sedan välja de med önskat kön, är möjligt endast i labbet med hjälp av PGS (pre-implantatorisk genetisk screening). Man behöver alltså tillgång till dina embryon utanför kroppen, vilket är möjligt genom en väletablerad och rutinmässig IVF-procedur. Till skillnad från naturlig befruktning hjälper också IVF till att få fram flera embryon, vilket är nödvändigt för att ha en god chans att hitta embryon av önskat kön och skapa din graviditet. Olikt naturlig befruktning innebär befruktning genom IVF att en läkare är involverad, daglig medicinering, ultraljudsskanning, blodprover och några medicinska procedurer under en tidsram på upp till två veckor. Huvudparten av de stegen kan med framgång genomföras i ditt hemland med hjälp av våra instruktioner och vår vägledning.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Story of Elisabet and Pär

Story from Sweden

Story of Karin and Pedro


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes