IVF- och PGS-processen

Din egen IVF-process kommer att beskrivas i din personliga behandlingsplan som vi föreslår efter den inledande konsultationen. Här beskriver vi den i väldigt generella termer:

Behandlingen börjar vanligtvis med en cykel med p-piller, som tas för att förbereda dina äggstockar.

Så snart din menstruation börjar gör du en ultraljudsundersökning (skanning av livmoder och äggstockar) för att vi ska vara säkra på att äggstockarna är inaktiva och att livmoderslemhinnan är tunn. Sedan tar du medicin i form av dagliga injektioner (vi kommer att visa hur du ska göra detta hemma) för att stimulera dina äggstockar att producera många ägg.

Efter några dagar görs en andra ultraljudsundersökning. En eller två ytterligare skanningar kommer att göras under de kommande dagarna för att undersöka folliklarnas tillväxt (där äggen växer) i dina äggstockar, och effekten av hormondoseringen (läkaren kan välja att ändra doseringen om det behövs).

Efter ungefär 10 dagar tar du ytterligare en hormoninjektion för att göra äggen redo för utplockning. Äggplockningen går till så att äggen sugs ut ur folliklarna med hjälp av en nål som förs in i äggstocken via vaginan. Processen sker under narkos för att göra den smärtfri. Du kommer sedan att vila ett tag för att låta effekterna av narkosen klinga av och får ta det lugnt resten av dagen.

Så snart dina ägg har samlats in är de redo för befruktning med din mans sperma. Embryona som skapas odlas sedan under 5 dagar (till blastocyst-stadiet), så att en liten del av embryonas placenta kan plockas upp (genom biopsi) för framtida genetisk test. Direkt efter att biopsin är genomförd, på dag 5, fryses embryona. Många studier har visat att varken biopsin på dag 5 eller den moderna frysning-tiningsproceduren (vitrifiering) skadar embryona.

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg

“…When I left the clinic and walked down the Nevsky Prospect I knew I was pregnant — and the feeling was right! 9 month after her visit at the AVA Clinic Alexander was born!”

Ewa and Sten


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes