Nytta med PGS

4 slumpmässiga, kontrollerade försök har nyligen visat att PGS för 23 kromosompar ökar inplanteringsgraden med minst en tredjedel.

PGS för 23 kromosompar ökar inplanteringsgraden med minst en tredjedel.

Slumpmässiga kontrollerade försök

Patient grupp

Färsk eller fryst

Inplanteringsgrad efter PGD för 23 kromosompar vs kontroll

Yang et al. 2012

<35

dag 5 biopsi, dag 6 färsk överföring

40 % ökning

Schoolcraft et al. 2012

>35 (av 39)

dag 5 biopsi frysning, FET

32 % ökning

Forman et al. 2013

>35

dag 5 biopsi, dag 6 färsk överföring

32 % ökning

Scott et al. 2013

20-42 (av 32)

dag 5 biopsi, dag 6 färsk överföring

28 % ökning

 

Till exempel:

Schoolcraft et al. 2012 har visat att för kvinnor över 35 år (män 39 år) är inplanteringsgraden 56,7 % efter PGS för 23 kromosompar och bara 38 % vid kontroll efter fryst embryoöverföring. Andel missfall i kontrollgruppen var 17 % och 0 % efter PGS.

Samma resultat kom Forman et al. fram till 2013 med samma patientgrupp (kvinnor äldre än 35: 58,3 % inplanteringsgrad i PGS-gruppen och 39,8 % inplanteringsgrad i kontrollgruppen).

Sammanfattningsvis är nyttan av PGS för 23 kromosompar denna:

  • Hjälper till att välja rätt embryo för överföring till livmodern inte enbart baserat på att embryot ”ser bra ut” utan även på kunskap om korrekt kromosomuppsättning
  • Ökar andelen graviditeter och levandefödslar per embryoöverföring
  • Minskar tiden till graviditet genom att utesluta användningen av kromosommässigt onormala embryon som ”ser bra ut”
  • Hjälper till att undvika onödiga embryoöverföringar
  • Hjälper till att undvika frysning av kromosommässigt onormala embryon
  • Minskar andelen missfall
  • Minskar risken för Downs syndrom
  • Förklarar upprepade misslyckade IVF:er (RIF)
  • Eliminerar negativa effekter av moderns ålder på inplanteringen

​{BTN_SE:GFC}

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

“…When I left the clinic and walked down the Nevsky Prospect I knew I was pregnant — and the feeling was right! 9 month after her visit at the AVA Clinic Alexander was born!”

Ewa and Sten

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes