PGS-metoden

PGS-metoden föreslår

  • Äggstocksstimulering äggplockning IVF eller ICSI
  • Embryon odlas till dag 5 blastocyststadiet
  • Embryobiopsi på dag 5 och omedelbar frysning av blastocyster, efter biopsi via vitrifiering

Stegen 1-3 kan upprepas så många gånger som behövs för att få fram det antal blastocystembryon som krävs för din åldersgrupp. Detta för att ha en god chans att hitta åtminstone ett euploid-embryo i den studerade gruppen. Var vänlig titta i diagrammet ”embryo banking” för att hitta hur många embryon som behövs för testning i din åldersgrupp.

  • Test av prover från alla biopsiundersökta embryon för 23 kromosompar.
  • Inom 1 månad efter den sista äggplockningen får ni PGS-resultaten från oss.
  • Om det finns åtminstone ett euploid-embryo tillgängligt gör vi fryst embryoöverföring under ditt endagsbesök.

Mer om PGS-metoden kan du läsa här:

Embryobiopsi på dag 5

Fram tills nyligen var embryobiopsi generellt genomfört på dag 3 vid 8-cellsstadiet. Detta gjorde det möjligt att få resultaten av det genetiska testet före dag 5, och sedan göra en färsk embryoöverföring på dag 5.

År 2011 visade Treff et al. att biopsin på dag 3 minskade embryonas förmåga att fästa med minst 42 procent. Samtidigt hade biopsi på dag 5 ingen inverkan på inplanteringsgraden, i jämförelse med kontrollgruppen.

Inplanteringsgrad

Klyvningsstadie (dag 3)

Blastocyststadie (dag 5)

biopsi

ingen biopsi

biopsi
31%  53% 52%

 

Huvudsakliga fördelen med blastocystbiopsi (dag 5) jämfört med biopsi i klyvningsstadiet (dag 3) är minskad inverkan från biopsin på embryots livduglighet.

Vitrifiering av biopsiundersökta blastocyster

Biopsi på dag 5 har dock väckt en ny utmaning: antingen att välja att få det genetiska resultatet väldigt snabbt och göra embryoöverföringen på morgonen efter dag 6, eller frysförvara embryot tills resultaten av det genetiska testet för 23 kromosompar är klart.

Färsk embryoöverföring på dag 6 verkar vara mindre effektiv än fryst embryoöverföring av 5-dagarsblastocyster, beroende på att inplanteringsfönstret ofta missas.

Vitrifiering av blastocyster omedelbart efter biopsi erbjuder ett unikt tillfälle att vinna tid för testning av materialet, erhållet genom biopsin, och på samma gång undvika att kompromissa med de inplanteringsmöjligheter som finns vid embryoöverföring till äldre livmoderslemhinnor. Naturligtvis är det väldigt viktigt att proceduren för embryofrysning är väl genomförd. Vid AVA-Peter har vi 95 procents överlevnadsgrad för blastocyster efter frysning-tining och 45 procents graviditetsgrad (kliniska) efter överföring av frysta embryon för alla patientgrupper (utan PGS).

Är fryst överföring lika bra som färsk?

Ett slumpmässigt kontrollförsök har gjorts som jämför överföring av en fryst euploidblastocyst med en färsk [Forman et al. 2013]. Klinisk graviditetsgrad med en färsk euploidblastocyst var då 65 procent, och med en fryst euploidblastocyst 55 procent.

Kliniska resultat vid vitrifiering

[Schoolcraft et al. 2010]

 

 

Cykler

Moderns alder

Tidigare misslyckade cykler

Embryo- ersättningar

Inplantering (fostersäck vid skanning)

CGH

45

37,7

2,4

2,0

72 %

Kontroll

113

37,1

1,2

2,7

46 %

 

Fördelar med FET:

  • Endometrial mottaglighet potentiellt bättre vid FET-cykel
  • Tillåter “embryo banking”: fler embryon att välja bland, mindre risk för att inte ha några embryon för överföring
  • Minskar kostnaderna för tester per embryo, tack vare “embryo banking”

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes