PGS-resultat vid AVA-Peter

Material och metoder

November 2012 — April 2014

  • 97 PGS-fall på 83 patienter
  • 397 embryon på dag 5/6 (1-16 embryon per patient, i genomsnitt - 4.1 embryon/patient)
  • Alla embryon frysta genom vitrifiering direkt efter biopsi
  • Överföring av frysta-tinade embryon, euploida för 23 kromosompar, ägde rum flera efterföljande cykler (inte i äggplockningscyklerna)•aCGH 24Sure (BlueGnome, UK)

PGS-resultat via aCGH-metoden

 

Antal planerade PGS aCGH cycles

102

Antal inställda PGS-cykler pga inga blastocyster fanns för biopsi

5

Antal genomförda PGS aCGH-cykler

97

Ingen embryoöverföring ägde rum, eftersom alla embryon var onormala

27 cykler (27.8%), varav 19 cykler bara 1-2 blastocyster tillgängliga från PGS

ET

51

Mängd överförda embryon

59 (43 “SET” (84.3%) + 8 DET (15.7%)

Generell grupp (HCG+/ET  CP/ET)

31/51 (60.8%)    28/51 (54.9%)

24.10.2013 — Det första barnet föds efter PGS aCGH vid AVA-Peter!

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes