Naturligt urval från ägg till levandefödsel


Story of Ewa and Sten


Människor producerar ett stort antal onormala ägg, som innehåller en eller flera kromosomer mer eller mindre än normalt. Bara att ha en kromosom för mycket eller för litet leder till stor negativ inverkan på äggets och senare embryots chanser att utvecklas till ett levande fött barn. Förekomsten av sådana ägg ökar med kvinnans ålder.

Den naturliga urvalsproceduren eliminerar onormala embryon – de slutar helt enkelt att växa efter ett tag på grund av inre anledningar. Det kommer alltid att finnas fler ägg än embryon på dag 3, och fler embryon på dag 3 än dag 5. Samtidigt kommer den procentuella andelen onormala embryon att minska från dag 1 till dag 5. Men fortfarande är 1 av 4 morfologiskt goda embryon onormala även på dag 5 för en kvinna runt 30 år. Och 3 av 4 morfologiskt goda blastocystembryon är onormala på dag 5 vid åldern runt 40.

Ett kromosommässigt onormalt embryo kan se väldigt bra ut i mikroskopet fortfarande på dag 5, efter en längre tids naturligt urval – till och med bättre än alla andra embryon i samlingen – och kan väljas ut för embryoöverföring.

Ju tidigare i embryots utveckling desto mer intensiv är den naturliga urvalsprocessen. Trots det är fortfarande 1 av 4 blastocystembryon onormalt och kan väljas för embryoöverföring. Det naturliga urvalet fortsätter i livmodern och kan leda till att inplanteringen misslyckas eller till tidigt missfall, om embryot hade en eller flera kromosomer mer eller mindre än vad som behövdes.

De flesta embryon med felaktigt kromosomtal kommer att sluta utvecklas redan innan graviditeten kan bekräftas genom blodprov. En del onormala embryon, som har blivit överförda till livmodern, kommer att resultera i positiva graviditetstester (biokemisk graviditet), men kommer inte att gå att se vid en ultraljudsundersökning (blir ej en klinisk graviditet). Bara en väldigt liten andel av de onormala embryona klarar sig så långt som till en klinisk graviditet och nästan alla leder till missfall före 12 veckor. Naturen har väldigt stark kontroll över människosläktet och tillåter inte arten att avvika från mönstret med 46 kromosomer. Bara ett urval av kromosomfel kan klara sig igenom en hel graviditet och resultera i barn som föds med avvikelser som Down syndrom (trisomi 21) eller Turners syndrom (45, XO).

Slutsats: Onormala kromosomtal försämrar den embryonala utvecklingsprocessen och är främsta anledningen till att inplanering misslyckas och tidiga missfall.

 

 

Story of Elisabet and Pär

Story from Sweden

Story of Karin and Pedro


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes