Vokabulär

Biopsi – insamling av celler för prov från ett organ eller en vävnad. Embryobiopsi – insamling av embryonala celler för prov. Vanligtvis tas celler för prover från trophectoderm – den framtida moderkakan. Detta kallas trophectoderm-biopsi.

Blastocyst – stadium för embryo som växt i 5 dagar. Beroende på det naturliga urvalet når i genomsnitt var tredje normalt befruktade ägg blastocyststadiet. Inte alla embryon med god morfologi på dag 3 utvecklas till embryon med god morfologi på dag 5. En del slutar att växa mellan dag 3 och 5. Detta beror också på det naturliga urvalet.

Embryots morfologi – icke-invasiv optisk studie av hur embryot ser ut i mikroskopet. Med “embryo av god kvalitet” = ”embryo med god morfologi” menar vi att embryot ser bra ut i mikroskopet och samtidigt har god chans att fästa (baserat på uppföljningar av flera hundra tusen embryoöverföringar). Men god morfologi garanterar inte att embryot är genetiskt normalt. För en 30-årig kvinna är 1 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala. Vid 41 års ålder är 3 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala. [Ata, Munne al 2012 – 875 cycles, 4600 embryos]

Kromosomaneuploidi – onormalt kromosomtal. Vanligtvis har människor 46 kromosomer eller 23 kromosompar: 22 par med icke-könsbundna kromosomer och ett par som har två X-kromosomer hos kvinnor och en X- och en Y-kromosom hos män.

Euploidembryo – embryo med korrekt (normalt) kromosomtal. Hos människor innehåller alla kroppsceller (somatiska celler) 23 kromosompar. 22 par har icke-könsbundna kromosomer. Det 23e paret har två X-kromosomer hos kvinnor och en X- och en Y-kromosom hos män. Varannan kromosom i ett par kommer från ägget och varannan från spermien, alltså från modern och fadern. Inte alla embryon med god morfologi är euploid.

Aneuploidembryo – embryo med onormalt kromosomtal. 90 % av alla aneuploida embryon slutar utvecklas väldigt tidigt och blir inte inplanterade. Bara 10 % av dem går att inplantera och resulterar antingen i en biokemisk graviditet eller missfall före 12 veckor, eller väldigt sällan i ett barn som föds med Downs syndrom. En del embryon med god morfologi är aneuploida. Andelen aneuploida embryon beror på äggets ålder. För en 30-årig kvinna är 1 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala. Vid 41 års ålder är 3 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala.

PGS – preimplantatorisk genetisk screening

Enstaka embryoöverföring (SET) – överföring av endast ett embryo till livmodern, vanligtvis på dag 5, baserat på god morfologi. Ett embryo som väljs för SET har bästa möjliga morfologi och därmed bäst potential att fästa vid inplanteringen jämfört med övriga embryon från en äggplockning. Samtidigt kan ett embryo med god morfologi vara aneuploid. Risken för det är mellan 20 och 30 % hos en kvinna runt 30 år och mellan 70 och 80 % hos en kvinna runt 40 år. Ytterligare screening (undersökning) av embryon med god morfologi, för 23 kromosompar, hjälper till så att användning av aneuploida embryon kan undvikas. Detta ökar effektiviten vid SET för alla patientgrupper.

Biokemisk graviditet – graviditet som visat positivt vid HCG-test men inte fortsatt

Klinisk graviditet – graviditet som bekräftats med ultraljud

Inplanteringsgrad – antal fetalsäckar i livmodern per antal överförda embryon

Misslyckad inplantering – ingen graviditet efter embryoöverföring

Upprepat misslyckad inplantering – 3 eller fler överföringar av färska embryon utan resultat

Information concerning the female partner

Common information

Name


Date of birth


Occupation


Address


Home phone

including country code


Mobile

including country code


Time to call

Please confirm a suitable time for us to call you? (Time and Date)


E-mail


Common health

Basic medical disorders


Regular medication


Allergies


Do you smoke


Surgery in the abdominal area


Gynecology

Surgery in the genital area


Genital infections


Length of menstrual cycle


last period started


Pregnancies in your current relationship


Births, miscarriages, abortions in your current relationship


Pregnancies in your previous relationships


Births, miscarriages, abortions in your previous relationships


Previous fertility treatments

Please describe previous fertility treatments


Information concerning the male partner

Common information

Name


Date of birth


Occupation


Address


Home phone

including country code


Mobile

including country code


Time to call

Please confirm a suitable time for us to call you? (Time and Date)


E-mail


Common health

Basic medical disorders


Regular medication


Allergies


Do you smoke


Surgery in the abdominal area


Andrology/Urology

Genital infections


Pregnancies in former relationships


Semen analysis


Previous fertility treatments

Please describe previous fertility treatments


Both partners

Reason for making PGD


Diagnosis


Comments


Where did you get information about the AVA Peter


Security codeHaving questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories  • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes